Nuläges analys Termometern

Termometern är en undersökning för att mäta det interna klimatet på företaget. Att regelbundet genomföra en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättrings- och utbildningsinsatser. Ett bra arbetsklimat är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets och hälsosynpunkt. En klimatundersökning ger en bild av både vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas i företaget eller organisationen/avdelningen.

Termometern - Bakgrund
Ensize klimatundersökning utgår från Professor Göran Ekvalls forskning kring ”organisationers inre liv”. Han har identifierat ett antal faktorer, som ger förutsättningar för ett arbetsklimat där medarbetarna trivs, tänker fritt, tar eget ansvar och för utvecklingen framåt. Förutom de dimensioner som täcks i standardundersökningen, går det också specialdesigna frågor kring specifika områden om så önskas.

Termometern - Användning
Ett bra arbetsklimat och nöjda kunder är förutsättningar för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Termometern är en undersökning som används för att mäta det interna klimatet på företaget och det externa klimatet hos kunderna. Att regelbundet genomföra en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättrings- och utbildningsinsatser.

Termometeranalysen
är anonym
innehåller 40 frågor
visar resultatet i överskådliga diagram