Kommunikations analys Termometern

Kommunikation är en förutsättning för bra resultat och effektivitet. Att utöva ledarskap utan att kommunicera effektivt är inte möjligt. Den kommunikative ledaren tar reda på vad hans grupp, avdelning eller företag tycker om hans/hennes sätt att kommunicera. Ensize kommunikationsundersökning är enkel att använda och flexibel för dig som vill ha lättolkade svar. Undersökningen kan förändras och anpassas efter ditt företags specifika behov.

Termometern - Användning
En bra kommunikation är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Termometern kommunikation är en undersökning som används för att mäta hur bra vi är på att kommunicera inom företaget/organisationen. Att regelbundet genomföra en kommunikationsundersökning är ett bra sätt att hålla kommunikationskanalerna öppna inom företaget.

Kommunikationsundersökningen:
är anonym
innehåller 25 frågor
visar resultatet i överskådliga diagram