Analyser för ledarskap, organisation och mänskligt beteende i företag och organisationer.

Vi är licensierade partners med Svenska Ensize AB som utvecklar egna analysverktyg inom området.

Företaget som grundades 2002 har spetskompetens inom programutveckling och arbetar i nära samarbete med psykologer, beteendevetare och affärsutvecklare som har lång erfarenhet av utvecklings- och förändrings- arbeten.

Företaget arbetar på den internationella arenan vilket gör att vi kan tillhandahålla analyser på Svenska och Engelska

Analysverktygen använder vi i våra kurser och processer med företag och ledare som stöd för vårt arbetet

Varje enskild genomförande skräddarsys efter kundens behov. Vi går igenom en serie med moment innan hela analysarbetet är slutfört. Vi lämna aldrig ut en analys utan överlämnar den i möten och dialoger där vi tillsammans har möjlighet att diskutera, fråga och belysa resultatet från olika vinklar så att vi kan dra så många insikter som möjligt från analysen till fortsatt arbete.

Vid varje enskild analys går vi igenom följande punkter och sammanställer i en unik handlingsplan för er och den specifika analysen
- Inledande samtal
- Handlingsplan
- Inventering med insamling av information
- Analys
- Analysgenomgång
- Efterarbete
- Uppföljning eller återkoppling till tidigare utfört arbete

Nedan finner du en kortfattad beskrivning av de olika verktygen och analysernas olika funktionalitet.

Pussel DISC
Beteendestilsanalys Analys som ger ökad självinsikt och förbättrad kommunikation.

Moroten
Drivkraftsanalys Analys för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet.

Bumerangen
360° GAP-analys och kompetens inventering för ledare, säljare och projektledare.

Team Evaluator
Team utveckling, analysen hjälper teamet att utvecklas som team.

Termometern
Klimat undersökning för mäta det interna klimatet.

Termometern
Kommunikations undersökning för att mäta den interna kommunikationen.

Profile Builder
Rekryterings verktyget Skapa en idealprofil och söker och selektera kandidater

Snapshot
Enkätmotor Verktyg för att skapa egna undersökningar och enkäter.