360 GAP analys

Bumerangen är en 360º-analys (GAP-analys) och ett effektivt verktyg för feedback. Analysen används som underlag för personlig utveckling, planering och coachning. Bumerangen finns inom områdena ledarskap, affärsmannaskap, säljledare och projektledare. Analysen ger ett bra diskussionsunderlag som även förbättrar kommunikationen och främjar samarbetet i en arbetsgrupp.

Vad är en 360° feedbackanalys?

I en 360° feedbackanalys skattar individen sig själv i olika arbetsrelaterade aspekter.
En motsvarande skattning görs av ett antal bedömare – överordnade, kollegor, underställda och ev. kunder.
De olika skattningarna utmynnar i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne.
Bumerangen är ett effektivt verktyg för feedback och används som underlag för personlig utveckling, planering och coaching. Metoden kan ses som ett komplement till utvecklingssamtal.
Varför Bumerangen?

Vår uppfattning om omvärlden utgör vår verklighet. Återkoppling är därför grunden för all inlärning och utveckling. Feedback kan hjälpa människor att bli medvetna om sina blinda fläckar och förstå hur deras beteende upplevs av och påverkar personer de samverkar med. Men för att var användbar måste den vara ärlig och uppriktig.

I arbetslivet handlar feedback om att ge information avsedd att förbättra en medarbetares yrkesmässiga prestationer. Ett vanligt sätt att ge feedback är s.k. 360-graders analyser, där medarbetare/chefer får kännedom om styrkor och svagheter i sitt sätt att utöva sin yrkesroll. Individen skattar sig själv i olika förmågor. Ett antal kollegor, chefer och/eller kunder gör sedan samma skattning av individen. De olika skattningarna utmynnar i en gaprapport som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne.

En analys i sig leder inte till förändring utan för bästa resultat bör företaget ha en medveten utvecklingsplan för de berörda områdena. Analysen kan även användas som underlag för reflektioner kring detta. Mot en sådan bakgrund ger den värdefull information om vad som kan behöva förändras.

Fördelar med 360° analyser:

Feedback från flera källor
Feedback från kollegor hjälper medarbetare och chefer att förstå hur andra uppfattar deras arbete

Teamutveckling
Hjälper teammedlemmar att arbeta mer effektivt tillsammans och kan förbättra kommunikationen i teamet

Personlig utveckling och organisationsutveckling
360° feedback är en av de bästa metoderna för att förstå utvecklingsbehov för både individen och organisationen

Eget ansvar för karriärutveckling
Feedback från flera personer kan ge individen värdefull information om vad som behövs för att förbättra karriärmöjligheterna

Förbättrad kundservice
Feedbacken blir extra värdefull om även interna och externa kunder deltar
Bumeranganalysen

Bumerangen är en 360º-analys (GAP-analys) och ett effektivt verktyg för feedback. Analysen används som underlag för personlig utveckling, planering och coachning. Bumerangen finns inom områdena ledarskap, affärsmannaskap, säljledare och projektledare.

Analysen ger ett bra diskussionsunderlag som även förbättrar kommunikationen och främjar samarbetet i en arbetsgrupp.

Analysen innehåller 40 frågor och är anonym för alla utom för den som skattas.

Bumeranganalysen finns i följande analysversioner:Ledarskap
Affärsmannaskap
Projekt
Säljledare


Det går också att skräddarsy en Bumerang.