Med affärscoachning utvecklar vi er verksamhet och ledare

Organisationer består av människor med egna idéer, tankar, känslor, drivkrafter och mål. Vår uppgift är att bidra i arbetet att nå gemensamm strategiska plan mot samma mål. Utmaningen är att alla måste förstå målet och meningen med verksamheten. Med tydliga mål kommer insikter, energi och lusten att utveckla både affärer, team och individer.

Med djupare insikt ökar engagemanget för att utveckla organisation, arbetssätt och ledarskap.

  • I sammarbete med kunden skapar vi förutsättningar för breda förändringar.

  • Vi har vår utgångspunkt i kundens verklighet.

  • Vi är ett stöd för kunden i dennes utvecklingsarbete.

  • Vi tror att vi kan hjälpa kunden att öka sin verkningsgrad.

  • Vi utför analyser före och efter vårt arbete som avstämning.

Ledarskap och utyveckling med verksamhetens mål i focus

Vi vill bidra till
Utveckling av hälsosamma och framgångsrika företag och organisationer, detta uppnår vi genom att utbilda och coacha ledare att växa på ett personligt plan. Ett holistiskt och utvecklande ledarskap bygger på att vi inkluderar människan och verksamheten i samverkan för hållbar framgång. Vi uppnår detta med kraftfulla mål med vår samlade kunskap om människor och företagande.

Vår vision
Utbilda och coacha ledare som vill utveckla sitt ledarskap baserat på självkännedom. Vi vill skapa förutsättningar för ett ledarskap med värden som får människor och organisationer att växa och må bra. Vi vill bidra med att utveckla ett ledarskap som bygger på grundläggande mänskliga behov av tillhörighet, ansvar och befogenheter.

Vårt erbjudande
- Kurser
- Personliga och gemensamma program för chefer och ledare
- Affärscoachning
- Seminarium och inspirations föreläsningar