SWOT- analys

SWOT-analys
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot).

WBS

Ett hjälpmedel för att kunna identifiera ett projekts ”alla” aktiviteter är WBS – Work
Breakdown Structure eller aktivitetsnedbrytning. Även på svenska brukar man använda sig av
de engelska begreppen.
 
WBS går ut på att bryta ner ett projekts aktiviteter från de översta
sammanfattningsaktiviteterna till aktiviteter på en så pass låg nivå att vi verkligen vet vad som
skall göras.
 
En viktig begränsning är dock att jag aldrig får ha aktiviteter på den lägsta nivån som tar
längre tid än två kalenderveckor – oberoende av hur många eller få resurser jag tror att jag
kommer att disponera. En aktivitet kanske tar fyra dagar (kalenderdagar) med en resurs på
deltid, medan en annan aktivitet kanske kommer att ta nio dagar (kalenderdagar) med fem
resurser på heltid.