Utvecklingsfaser

Växande företag passerar fem karaktäristiska utvecklingsstadier under sin tillväxt:Idéstadiet, Prestationsstadiet, Delegeringsstadiet, Planeringsstadiet ochRegenerationsstadiet.

Varje stadium erfordrar sin egen utvecklingsstrategi för att utvecklingen inte ska avstanna eller minska. För att gå vidare från ett stadium till nästa krävs ett tydligt strategiskifte. Det som är rätt i ett stadium kan nämligen vara förödande i ett annat. Genom att identifiera dessa stadier blir det enklare att göra rätt sak på rätt sätt vid rätt tillfälle.