Chefen viktigare än strukturen för god hälsa

Chefen viktigare än strukturen för god hälsa28 oktober 2013
Platt eller hierarkisk organisation? Inte så viktigt. Som chef behöver du istället fundera mer på hur tydlig du är i ditt ledarskap, visar en ny avhandling.Fakta

Cathrine Reineholm.

Platt eller hierarkisk organisation? Sluta fundera. Cathrine Reineholm, forskare vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, menar att organisationsstrukturen är mindre viktig. Det avgörande är i stället hur tydliga chefer är.

”Vet man som medarbetare vilka mål, förväntningar och krav som finns leder det till goda arbetsvillkor. Det leder till god hälsa, som i sin tur ger goda resultat”, säger hon.

I sin avhandling Psychosocial work conditions and aspects of health har hon undersökt vad olika psykosociala arbetsvillkor har för samband med god hälsa hos sammanlagt 9 440 anställda i elva olika organisationer.

En annan viktig aspekt hon funnit är handlingsutrymmet, känslan av att själv kunna kontrollera och bestämma över sitt arbete, menar hon.

”Självständighet tillsammans med bra sociala relationer på arbetsplatsen där uppskattning och en stark vi-känsla finns ger också goda villkor, god hälsa och bra resultat. Tydlighet underlättar även den sociala samhörigheten”, säger hon.

Prosociala bonusar- ekonomisk Bonus

Ny forskning: bonusen som verkligen ger resultat25 november 2013
Om du vill belöna medarbetarna ska du inte ge dem extra pengar direkt i lönekuvertet. Det finns bättre motivationshöjare, visar ny forskning.Det börjar lacka mot jul och bonusar.

Det traditionella sättet att belöna medarbetare är att ge ett påslag på lönen.

Men det finns bättre sätt. Framför allt om målet är att öka prestationerna, slår forskare fast i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plosone.

Nu lanseras begreppet ”prosociala” bonusar – alltså bonusar där man får en summa pengar som ska spenderas på någon annan än en själv, skriver Harvard Business Review.

Prosociala bonusar har testats inom både idrottsvärlden och näringslivet i flera länder. Man har exempelvis fått välja på att skänka pengar till välgörande ändamål, eller köpa presenter till någon annan på företaget. Några medarbetare köpte chokladaskar, andra köpte vinflaskor och några köpte en mexikansk piñata som arbetslaget tillsammans fick njuta av att slå sönder.

De arbetsgrupper eller idrottslag som fick prosociala bonusar presterade bättre än de som fick traditionella bonusar, alltså pengar att spendera på sig själva.

För varje tio dollar idrottslagen lade på prosociala bonusar, gav det en 11-procentig ökning i antal vunna matcher. De lag som fick traditionella bonusar såg i stället en tvåprocentig minskning i antal vunna matcher.

Inom ett försäljningsteam på ett läkemedelsföretag såg man samma effekt. För varje tio dollar som företaget spenderade på prosociala bonusar, ökade försäljningsintäkterna med 52 dollar.

Nätverk och personlighet

Dina egenskaper är viktigare än ett stort nätverk26 november 2013
Är du avundsjuk på kollegan som har mer än 500 kontakter på Linkedin? Var inte det. En ny studie visar att andra saker kan vara mer avgörande för din karriär.Personlighet är en betydligt viktigare faktor än ett stort nätverk när det handlar om att lyckas med långsiktiga karriärmål, visar en forskningsstudie från Cambridge Judge Business School.

Författaren till studien, Blaine Landis, har analyserat över 70 forskningsrapporter för att kartlägga vad som gör att vissa lyckas bättre i karriären.

”Forskningen visar att även om sociala nätverk är en ovärderlig resurs när det kommer till jobbrelaterade råd och karriärstöd, så spelar dina dagliga beteendemönster och din personlighet en stor roll i hur du presterar på jobbet, både på kort och lång sikt”, säger Blaine Landis tillManagementissues.com.

Personlighet var inte bara en viktig faktor för hur väl personer presterade. Den hade också stor betydelse för hur man lyckades inom olika nätverk. De som fungerade som bryggor mellan olika nätverk var extroverta och plikttrogna personer, som var bra på att anpassa sig till olika sociala situationer.