Abraham Maslow behovs trappa

Behovstrappans historiska bakgrund och tillämpning[Maslows behovstrappa]Den amerikanske professorn i psykologi, Abraham Maslow (1908 - 1970), lät på 1940-talet världen ta del av sin numera så berömda "behovstrappa".

Behovstrappan (också kallad "Maslows pyramid") fick snabbt stor spridning, och trots att det finns invändningar emot hela konceptet får man nog lov att säga att samhället på det stora hela införlivat modellen i sitt kollektiva medvetande.

Maslow utgick från mentalt friska människor när han konstruerade sin trappa.
Han ville veta vad god psykisk hälsa egentligen innebar. Han tänkte sig att alla människor vill växa och mogna, och att vi alla har medfödda krafter som hjälper oss på vägen dit. Som han såg det var terapins uppgift att undanröja de hinder som stod i vägen för detta naturliga växande.

Hans modell föreslår följande steg, där vart och ett av stegen är en förutsättning för att nästa steg ska kunna uppnås:

Biologiska och fysiologiska behov - luft, mat, vätska, tak över huvudet, värme, sömn, etc.
Trygghetsbehov - skydd, säkerhet, ordning, lag, gränser, stabilitet etc.
Samhörighet - gruppen, familjen, kärlek, relationer, etc.
Självkänsla - prestation, makt, oberoende, status, dominans, prestige, etc.
Självförverkligande - moral, kreativitet, fördomsfrihet, pragmatism (i motsats till dogmatism) - etc.

Observera att Maslow själv ansåg att modellen är en grov förenkling, och att man t ex hoppar hit och dit i trappan under olika perioder av sitt liv.
Icke desto mindre, det är en tydlig och effektiv modell som hjälper oss att se samband mellan olika behovstyper.

Första trappsteget handlar om våra fysiologiska behov, kroppens behov. Det är mat, sömn, värme och sex. Om man är hungrig eller fryser så har man oftast svårt att tänka på annat är mat eller att man vill värma sig.

Andra trappsteget handlar om trygghet. Om vi känner oss hotade eller att våra liv är i fara så kan vi inte tänka på annat. Människor som lever i krig fastnar vid det här trappsteget och har svårt att ta sig vidare i behovstrappan.

Tredje trappsteget handlar om kontakt. Vi människor är sociala varelser menar Malslow så om vi känner att dom fysiologiska behoven är tillfredställda och vi känner oss trygga så söker vi då kontakt med andra. Vi vill känna gemenskap. Maslow menade att det är viktigare att ge än att få kärlek vid detta trappsteg.

Fjärde trappsteget handlar om uppskattning. Vi vill känna uppskattning och respekt från andra. Att vi behövs och tillför något i samhället. Ibland kan pensionärer som inte arbetar längre fastna i detta trappssteg då dom känner att dom inte tillför något längre i samhället.

Femte trappsteget handlar om självbestämmande. Vi vill kunna bestämma själva över våra liv. Någon som är mycket stressad och känner att dom bara har en massa måsten kan lätt fastna här. Jag brukar göra en jämförelse för mina elever när jag pratar om detta trappsteg: om vi har Urban som är 30 år med fast jobb och sen Gösta som är 95 år och bor på ålderdomshem, båda vill gå på bio eller kanske bjuda över några vänner på middag. Vem har lättast att uppfylla behovet av självbestämmande?

Sjätte trappsteget handlar om meningsfull aktivitet. Detta trappsteg är så otroligt individuellt. För vissa kan det vara meningsfullt att sitta och spela dataspel hela dagarna medan andra tycker att arbeta ideelt är mer meningsfullt. När man känner att man kan syssla med det man tycker är meningsfullt så har man uppnått detta trappsteg.

Sjunde (och sista) trappsteget handlar om självförverkligande, som enligt Maslow är målet med våra liv men tyvärr är det bara några få procent som når detta sista trappsteg under sina liv. Det innebär att man tar tillvara på alla sina inneboende möjligheter. Många människor uppnår inte detta trappsteg då dom inte har utforskat alla möjligheter som man har inom sig, jag kanske ska ägna mitt liv åt bergsklättring men det får jag aldrig veta om jag har inte testat! Många människor begränsar sig själva på grund av yttre omständigheter och får därför aldrig uppleva självförverkligande.

Maslow beskriver självförverkligade personer som mer integrerade och mindre splittrade, mer öppna för erfarenheter, uttrycksfulla och spontana, mer kreativa, mer humoristiska, mindre egoistiska, etc. Dessa personer har stor förmåga att ta tillvara sina möjligheter, är närmare sin innersta kärna, är mer genuint mänskliga. De lever ett lyckligt och innehållsrikt liv och visar stor mogenhet.

Vad säger ni då? Håller ni med Maslow eller tror ni att man kan nå dom högre trappstegen utan att ha uppfyllt dom nedre?