Grupp teorier mm wikipedia

Viktiga teoretiker[redigera | redigera wikitext]

Gustave Le Bon, fransk social psykolog, vars banbrytande studie, massans psykologi var startskottet till den moderna gruppsykologin.

Sigmund Freud [3], bygger på en kritik av Le Bons arbete, ledde till ytterligare utveckling av teorier om grupptryck under senare hälften av nittonhundratalet. Både Freud och Le Bon är ett psykodynamiskt synsätt där människan styrs av sina inre drivkrafter.

Kurt Lewin brukar anges som grundaren av rörelsen för att studera grupper vetenskapligt. Han myntade begreppet gruppdynamik för att beskriva hur grupper och individer agerar och reagerar på ändrade förhållanden. Han är även skaparen av kraftfältsteorin, ett verktyg att analysera vad som sker i mellanmänskliga möten.

William Schutz tittade på relationer ur tre dimensioner: integration, kontroll och tillgivenhet. Detta låg till grund för den teori om grupptryck som ser menar att grupper behöver lösa frågor i varje etapp för att kunna utvecklas till nästa etapp. Schutz modell kallas kortfattat för ICA Inclusion, Controll, Afection. Schutz lade även grunden till den modell som ofta används inom gruppanalyser idag, Fundamental Interpersonal Relations Orientation.

Wilfred Bion studerade gruppdynamik ur ett psykoanalytiska perspektiv och var verksam vid Tavistockinsitutet i London. Bions teori innehåller antaganden om omedvetna grupprocesser, där medlemmarna gör "som om" antaganden. De agerar "som om" hot föreligger dem, trots att det kanske inte gör det. Han namngav tre antaganden gruppen behöver ta ställning till beroende, kamp/flykt, parbildning

Bruce Tuckman föreslår en fyrstegsmodell för grupputveckling. Tuckmans modell menar att den ideala gruppens beslutsprocessen bör ske i fyra steg:

Forming – gruppens tillblivelse under vilken medlemmarna orienterar sig om varandra
Storming – ett stadium präglat av konflikterna mellan gruppmedlemmarnas olika förväntningar.
Norming – gruppen formar på grundval av konfliktlösningar en viss ordning och rolluppdelning
Performing – gruppen är genom sin utvecklingsprocess beredd att utföra en gemensam uppgift. Tuckman la i senare skede till en avslutande fas,
(Adjourning – fasen handlar om gruppens avslut.)

Susan Wheelan är förmodligen den företrädaren som är mest i ropet i dag. Hennes modell IMGD (Integrated Model of Group Development) om arbetslags utveckling och mognad, har vunnit stor mark inom gruppsykologin. I huvudsak är IMGD en livscykelmodell med inslag från andra modeller inom grupputvecklingsområdet. Gruppens utveckling är stadievis och gruppen kan komma att passera alla stadier under sin utveckling eller "fastna" i någon under sin existens.

Några aspekter inom gruppsykologi är[redigera | redigera wikitext]

Grad av gruppens effektivitet
Konflikthantering
Känslomässigt tillstånd
Maktmönster
Mönster för kommunikation och samordning
Relationer
Roller
Utveckling