FIRO- Fundamental Interpersonal Relations Orientation

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) är en relationsteori som presenterades 1958 av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Teorin framtogs i samband med Koreakriget då Schutz fick i uppdrag att undersöka varför grupper med lika utbildad personal med samma uppgifter fungerade olika effektivt. Schutz fann att skillnader i effektivitet berodde på arbetsgruppens inbördes relationer och medlemmarnas sätt att kommunicera.

Han delade in gruppens liv i tre faser: fokus för ledaren är gruppens behov

Tillhörandefasen som beskriver den omogna gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om att tillhöra eller inte tillhöra en grupp. Medlemmen agerar artigt och försöker orientera sig bland de övriga gruppmedlemmarna för att se om hon/han kan acceptera de andra och bli accepterad av de andra. Individens behov är att känna sig tillräckligt betydelsefull för att tillhöra gruppen.

vad behöver gruppen från ledaren? : "makt" =styrning och struktur, lära känna varandra,

Gemyt: ledaren måste hjälpa gruppen genom att ge uppgifter att lösa där alla är delaktiga och fokus tas från makt kampen inom gruppen

Kontrollfasen (rollsökning) som beskriver gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om vilken position individen har i gruppen. Medlemmen agerar ofta konfrontativt eller bevakande gentemot övriga gruppmedlemmar för att mäta sin egen och andras position i gruppen. Individens behov är att känna sig tillräckligt kompetent och att ha tillräckligt inflytande för att kunna påverka gruppen.

Vad behöver gruppen från ledaren? : "handledare" = viktigt att inte trycka tillbaka gruppen till tillhöra med "makt", lösningen är att handleda gruppen till öppenhet för alla att säga sin tanke/ide mm, med detta kan gruppen gå via idyl till samhörighet.


Idyl: Mellan fas som uppstår efter att en fråga är löst


Öppenhetfasen ( samhörighet) som beskriver den mogna gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om relationer till övriga gruppmedlemmar termer hur nära respektive långt ifrån vill jag vara andra. Medlemmarna agerar öppet mot varandra och delger varandra känslor och tankar. Individens behov är att känna sig tillräckligt omtyckt av andra. Först i denna fas har arbetsgruppen full effekt för det arbete den är satt att utföra.

Vad behöver gruppen från ledaren? : "aktoritet" inte att förväxla med aktoritär, finnas i bakgrunden som stöd när gruppen så behöver/ söker stöd, ej kontrollerande. gruppen måste få frihet att hantera sin uppgift.


Gruppmodellen bygger på en grundmodell som säger att alla mänskliga behov och beteenden kan beskrivas genom dimensionerna Tillhöra, Kontroll ( rollsökning) och Öppenhet (samhörighet).

Ledarskap-Föräldraskap lyder under samma grundläggande principer, tillhöra, rollsökning, samhörighet
Tillhöra: barndom: struktur och styrning
Rollsökning: tonåren: handledning
Samhörighet: vuxenlivet: aktoritet som finns där när det behövs