Nils Eirberg                       linkedin

Grundare CEO Senterak AB

Nils har mer än 30 års erfarenhet av företagande, ledarskap och personlig utveckling. Startat och drivit flera aktiebolag som konsult och entreprenör.

Styrelsearbete både i företag och ideelt


Nils har erfarenheter av arbete som VD, linjechef, teknikansvarig, projektledare och konsult inom olika tekniska konsultbolag med ansvar för  - 100 personer och deras gemensamma utveckling.

Utbildad Ingenjör, Projektledare PMI, Ledarskapsutbildning på IFL, Kvalitetes ansvarig, UGL, PMI, Systemisk psykoterapi och andra terapeutiska utbildningar samt meditation och mindfullness.

Sedan 1995 har Nils utvecklat ett ledarskap med människan i centrum, och har i olika företag stöttat chefer, ledare och projektledare att utvecklas i sina yrkesroller, tillsammans med dem har Nils skapat förståelse för och kopplingen mellan personligutveckling och att kunna leda andra till framgång.

"En bra ledare är en ledare som leder andra till framgång, grunden i mitt ledarskap är helheten och intresset att förstå mig själv och dom jag leder"