Affärscoachning av ledare, team och medarbetare

Ledare o Chefer

Ett gott ledarskap är grunden till framgång. Vi hjälper er att analysera ert ledarskap och sätter upp ett individuellt utvecklingsprogram för ert företag eller individuella ledare.

ofta startar processen med att några eller någon i ledningen gör en process.

Teamet

I team är en av nycklarna till framgång målstyrning och god kommunikation. Vi ger er stöd i modern grupputveckling med dialog som ett av de viktigaste verktygen.  

Processen fortsätter sedan ofta med teamcoaching och utveckling av gemensamma kraftfulla målsättningar

Medarbetaren

Många företag inser att  personlig utveckling är företagsutveckling, personal som är intresserad av sin egen utveckling har oftast lättare att hantera stress, är kreativa, har lättare att kommunicera utan konflikt, relaterar till sin omgivning med nyfikenhet och söker samarbete.

personlig coaching i teamarbetet eller för enskilda individer skapar en trygg och utvecklande process i andan av teamets mål

En mer framgångsrik vetrksamhet är målet

Ledarskapet i ett företag sker på olika nivåer och på olika sätt mycket beroende på företagets ägarform, storlek och bransch.

Behovet varierar med ledarskap för:
- Ägare
- Styrelse
- VD
- Verksamhets
- Grupp
- Individ

Ålder och erfarenhet:
- juniora ledare behöver mentorskap
- seniora ledare behöver handledning
- nya ledare behöver kunskap i ledarskap

AKTUELLT!


Nytt ledarskapsprogram för juniora ledare och chefer i byggindustrin startar våren 2021